FAQ (veelgestelde vragen)

De onderstaande FAQ is rechtstreeks overgenomen uit de helpfile welke standaard bij het Beheerders Bestand meegeleverd wordt.


 1. Algemene vragen:
 2. Wat is het verschil tussen pooI of poule?
 3. Is deze pool veilig?
 4. In welke versie van Excel is de pool gemaakt?
 5. Wat is het maximumaantal deelnemers van de pool?
 6. Kan ik het uiterlijk van de pool aanpassen?

 1. Vragen met betrekking tot de aanschaf van de Excel-pool:
 2. Is de betaling veilig en wat wordt er met mijn gegevens gedaan?
 3. De betaling is succesvol verlopen maar ik heb geen e-mail met de downloadlink ontvangen?
 4. Ik heb de e-mail ontvangen maar ik krijg het bestand niet gedownload?
 5. Is het ook mogelijk om de pool op een andere wijze te ontvangen/betalen dan via een betaalnummer of iDEAL/Mister Cash?
 6. Is er ook een gratis versie van de pool beschikbaar?

 1. Vragen met betrekking tot het opzetten en beheren van de Excel-pool:
 2. Bij het instellen van de puntverdeling weet ik niet wat ik moet kiezen. Wat zou u mij adviseren?
 3. De pool die ik heb gedownload bevat geen Deelname Formulieren?
 4. Kan ik ook de voorbeeld Deelname Formulieren gebruiken voor de pool uit de downloadsectie?
 5. Ik heb twee verschillende Excel Deelname Formulieren. Welke moet ik gebruiken?
 6. Het Deelname Formulier bevat geen reglement. Hoe krijg ik deze toegevoegd?
 7. Hoe kan ik de deelnemers invoeren in het Beheerders Bestand?
 8. De punten voor het goed voorspellen van een land in dezelfde finaleronde worden niet meegeteld?
 9. De punten voor de Bonusvragen worden niet opgeteld bij het totaal?
 10. Niet alle deelnemers worden weergegeven op de ranglijst of worden vooraf gegaan door een symbool?

 1. Overige vragen over de Excel-pool:
 2. Wat is de Beheerdersmodule??
 3. Ik heb een ticket gedownload om de pool uit te breiden, wat nu?
 4. Ik heb een update/uitbreiding gedownload, wat nu?
 5. Kan ik het wachtwoord krijgen waarmee de pool beveiligd is?
 6. Is het ook mogelijk om de pool in een andere taal te ontvangen dan het Nederlands?
 7. Er zit een fout in uw pool, kunt u dit oplossen?
 8. Kan ik reclameren bij jullie bij schade of een fout?
 9. Mijn vraag staat niet tussen de FAQ?Algemene vragen:


1.Wat is het verschil tussen pool of poule?

Een poule is een groep van deelnemers of ploegen die naar krachtsverhouding of door loting zijn ingedeeld. Een pool is een spel waarbij om een pot gespeeld wordt zoals een voetbalpool.


2. Is deze pool veilig?

Bij de ontwikkeling van de pool is gekozen het gebruik van macro’s niet verplicht te stellen omdat wanneer je deze wilt gebruikt je eerst de beveiliging hiertegen uit moet zetten.


3. In welke versie van Excel is de pool gemaakt?

Alle Excel-bestand in deze pool zijn gemaakt in Excel 2007, 2010 en 2013. De verwachting is dat de pool ook in Excel 2016 en 2019 zal werken. Dit is echter nog niet getest. Voor andere versies wordt geen ondersteuning gegeven.


4. Wat is het maximumaantal deelnemers van de pool?

Het maximumaantal deelnemers van deze pool is 50 of 100 deelnemers. Dit is afhankelijk van welke versie u hebt gekozen. Voor een pool met meer dan 100 deelnemers kunt u een ticket downloaden die het mogelijk maakt om een pool te organiseren voor 500 deelnemers.


5. Kan ik het uiterlijk van de pool aanpassen?

Met behulp van de Beheerdersmodule kunt u de tekst en de achtergrondkleur van de titels op de werkbladen aanpassen samen met de steunkleur en de tekstkleur op het voorblad . Ook is het mogelijk de afbeelding op het voorblad en onder andere de ranglijst te wijzigen.


Vragen met betrekking tot de aanschaf van de Excel-pool:


6.Is de betaling veilig en wat wordt er met mijn gegevens gedaan?

De betalingen verlopen via TargetPay.com. Dit is een onderdeel van Target Media en is gecertificeerd door Currence. Daarnaast heeft het sinds 2012 van de DNB de vergunning gekregen als betaalinstelling conform de Wet op het financieel toezicht. Het door u opgegeven e-mailadres wordt enkel gebruikt voor het versturen van de e-mail met downloadlink en wordt verder niet opgeslagen. Het telefoonnummer of rekeningnummer wordt maar deels opgeslagen en enkel gebruikt om vastgelopen betalingen alsnog te kunnen afhandelen.


7. De betaling is succesvol verlopen maar ik heb geen e-mail met de downloadlink ontvangen?

Mogelijk is de e-mail met de downloadlink naar uw pool tussen de ongewenste mail komen te staan en kan je hem hier alsnog vinden. Staat de e-mail niet tussen de ongewenste mail stuur dan een e-mail met het tijdstip van de betaling en uw telefoonnummer of rekeningnummer. Op basis van deze gegevens kan ik uw betaling opsporen en controleren in het betaalsysteem en u voorzien van een nieuwe e-mail met downloadlink.


8. Ik heb de e-mail ontvangen maar ik krijg het bestand niet gedownload?

De downloadlink in e-mail heeft een geldigheid van maximaal 7 dagen na ontvangst van de e-mail. Ook is de downloadlink maar maximaal drie keer bruikbaar. Vergeet dus niet na het downloaden van het bestand deze op te slaan.


9. Is het ook mogelijk om de pool op een andere wijze te ontvangen/betalen dan via een

betaalnummer?

Op dit moment is de pool alleen te downloaden via een 0900/0909 betaalnummer of iDEAL/Mister Cash. Reden hiervoor is dat overige betaalmiddelen weinig populariteit genieten en/of de transactiekosten de prijzen voor de Excel-pool te veel beïnvloeden.


10. Is er een gratis versie van de pool beschikbaar?

In de downloadsectie van de website is het mogelijk om een preview versie van de Excel-pool te downloaden. Hiermee kunt u enkel de pool mee opzetten en niet mee beheren. Hiervoor hebt u de betaalde versie voor nodig.


Vragen met betrekking tot het opzetten en beheren van de Excel-pool:


11. Bij het instellen van de puntverdeling weet ik niet wat ik moet kiezen. Wat zou u mij

adviseren?

In de downloadsectie van de website is het mogelijk om voorbeeld Deelname Formulieren te downloaden. Deze voorbeeldformulieren kunt u gebruiken als inspiratie voor het opzetten en instellen van uw eigen pool.


12. De pool die ik heb gedownload bevat geen Deelname Formulieren?

Omdat u als beheerder u eigen pool kan samenstellen wordt zijn er ruim 60 verschillende soorten Deelname Formulieren ontwikkeld. Het standaard meesturen van al deze Deelname Formuleren zou te veel bandbreedte kosten en u opzadelen met een hoop onnodige bestanden. Op het moment dat u uw regelement heeft ingesteld kan u met behulp van de link op het Reglement Display de benodigde Deelname Formulieren downloaden. Het is ook mogelijk om de Deelname Formulieren te downloaden met behulp van de Beheerdersmodule.


13. Kan ik ook de voorbeeld Deelname Formulieren gebruiken voor de pool uit de

downloadsectie?

Ja, in principe kunt u ook deze Deelname Formulieren gebruiken voor het opzetten van uw pool. Deze moeten dan wel overeenkomen met de algemene instellingen van uw pool. Daarnaast bevatten deze Deelname Formulieren een voorbeeld voor een reglement en dient u dus nog uw eigen reglement toe te voegen aan het formulier.


14. Ik heb twee verschillende Excel Deelname Formulieren. Welke moet ik gebruiken?

Bij het downloaden van het Deelname Formuleren heeft u twee verschillende Excel-bestanden verkregen. Eén Deelname Formulier is voor het verspreiden als een Excel-bestand. Het andere Deelname Formulier kunt u afdrukken of opslaan als PDF voor de mensen die wel willen deelnemen aan de pool maar niet over Excel beschikken.


15. Het Deelname Formulier bevat geen reglement. Hoe krijg ik deze toegevoegd?

U kunt het reglement alleen maar toevoegen aan het Deelname Formulier wanneer u organisator bent van de pool. Uitleg over hoe u het reglement kunt toevoegen aan de Deelname Formulieren vindt u in de handleiding. Dit kan zowel handmatig als met behulp van de Beheerdersmodule.


16. Hoe kan ik de deelnemers invoeren in het Beheerders Bestand?

Uitleg over hoe u deelnemers kunt invoeren in het Beheerders Bestand vindt u in de handleiding. Dit kan zowel handmatig als met behulp van de Beheerdersmodule.


17. De punten voor het goed voorspellen van een land in dezelfde finaleronde worden niet

meegeteld?

Geadviseerd wordt om voor iedere finaleronde de geplaatste landen vooraf in te vullen. Vooral wanneer gekozen is om alsnog punten toe te kennen wanneer het land niet op de juiste positie is voorspeld maar het wel de betreffende finaleronde heeft behaald. Zodoende kunnen de punten voor het goed voorspellen van de aanwezigheid van een land in de betreffende finaleronde direct toegekend worden en hoeft dit niet achteraf gecorrigeerd te worden.


18. De punten voor de Bonusvragen worden niet opgeteld bij het totaal?

Omdat tijdens de duur van het toernooi de uitkomst van de Bonusvragen aan verandering onderhevig is worden de verkregen punten bij de Bonusvragen pas toegekend wanneer alle uitslagen en de winnaar van het WK bekend is. Wel wordt tijdens de finalewedstrijden de voorlopige punten voor de Bonusvragen weergeven op de ranglijst.


19. Niet alle deelnemers worden weergegeven op de ranglijst of worden vooraf gegaan door

een symbool?

Wanneer uw pool gebruik maakt van het Inleg Systeem heeft u de mogelijkheid om op het Beheerders Display aan te geven of men deelnemers die de inleg nog niet hebben betaald te markeren met een tilde. Eventueel kunt u ook aangegeven om deze deelnemers niet weer te geven op de ranglijst. Een andere optie is dat u met behulp van de Beheerdersmodule een deel van de ranglijst heeft verborgen (regels weergeven/verbergen).


Overige vragen over de Excel-pool:


20. Wat is de Beheerdersmodule?

De Beheerdersmodule is een tool welke is ontwikkeld om u te helpen bij het beheren van de pool. Zo kunt u hiermee het uiterlijk van de pool aanpassen, het reglement overzetten, deelnemers beheren, uitslagen downloaden en nog vele andere functies. De Beheerdersmodule zit ingebouwd in het Beheerders Bestand. Zie de snelstart handleiding en de handleiding met betrekking tot de Beheerdersmodule voor meer uitleg.


21. Ik heb een ticket gedownload om de pool uit te breiden, wat nu?

Het gedownloade ticket kunt u inladen in de Beheerdersmodule. Open hiervoor de Beheerdersmodule zoals omschreven staat in de snelstart handleiding. Vervolgens open u het menu ‘DEELNEMERS TOEVOEGEN EN BEHEREN’. Via de knop ‘TICKET INVOEREN’ kunt u vervolgens de uitbreiding downloaden.


22. Ik heb een update/uitbreiding gedownload, wat nu?

De update/uitbreiding is een leeg Beheerders Bestand. Om de gegevens/instellingen vanuit het originele bestand te kopiëren naar de update/uitbreiding gebruikt de Beheerdersmodule. Open hiervoor de Beheerdersmodule zoals omschreven staat in de snelstart handleiding en klik op ‘GEGEVENS/INSTELLINGEN OVERZETTEN’.


23. Kan ik het wachtwoord krijgen waarmee de pool beveiligd is?

Nee, we kunnen niet het wachtwoord waarmee de pool beveiligd is geven. De pool is een complex bestand en om te voorkomen dat de rekenmatrix beschadigd raakt hebben we de pool beveiligd. Wanneer de beveiliging alsnog van de pool wordt gehaald vervalt ook de garantie en verdere support.


24. Is het ook mogelijk om de pool in een andere taal te ontvangen dan het Nederlands?

Op het voorblad van de Excel bestanden kunnen de deelnemers de taal van het document instellen. Hierbij is de keuze voor een Nederlandse of Engelse weergave. Echter de werkbladen voor de beheerders blijven wel in het Nederlands. De organisator dient dus ook de Nederlandse taal te beheersen. Dit in verband met de taal van de helpbestanden en voor eventuele support. Wilt u een extra taal toegevoegd hebben aan de pool neem dat met ons contact op.


25. Er zit een fout in uw pool, kunt u dit oplossen?

Hoewel we er al onze energie in gestopt hebben door alles te controleren en te testen kan het natuurlijk voorkomen dat de pool alsnog een fout bevat. Alvorens contact op te nemen adviseren we eerst om te controleren of er een update beschikbaar is via de Beheerdersmodule. Is dit niet het geval neem dan contact met ons op via de mail. Omschrijf zo uitvoerig mogelijk de fout en mail eventueel het betreffende bestand mee.


26. Kan ik reclameren bij jullie bij schade of een fout?

Nee, gebruik is op eigen risico. We zijn dan ook niet verantwoordelijk voor schade, fouten en/of problemen.


27. Mijn vraag staat niet tussen de FAQ?

Wanneer uw vraag niet in de FAQ staat en de Helpfile die u bij het downloaden van het Beheerders Bestand heeft verkregen hem niet beantwoord kunt u contact met ons opnemen. U kunt uw vraag mailen naar mail@excel-pool.nl. Gezien andere verplichtingen (gezin en werk) zal ik enkel in de avonduren kunnen reageren.


Bekijk ook eens het www.excel-pool.nl/help. Hier staan alle handleidingen verzameld die u nodig heeft als organisator.

Ga naar Top